Về IRIS
Cảm nhận học viên
Chi Tiết Khóa Học

Lịch khai giảng

ĐĂNG KÝ HỌC

 

Khóa Pronunciation

Cơ sở 1: 55 Thái Thị Bôi - Thanh Khê - Đà Nẵng

Buổi sáng:

Lịch học

Thời gian học

Lớp

Tình trạng

Đăng ký ngay

Thứ 2+4

18h00 -19h30

Advanced01

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

19h30 - 21h00

Advanced02

Có thể đăng ký

Buổi chiều tối:

Lịch học

Thời gian học

Lớp

Tình trạng

Đăng ký ngay

Thứ 3+6

18h00 -19h30

Pronunciation 118

Có thể đăng ký

Thứ 5+7 

18h00 -19h30

Pronunciation 119

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

18h00 -19h30

Pronunciation 121

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

18h00 -19h30

Pronunciation 123

Có thể đăng ký

Thứ 5+7

18h00 -19h30

Pronunciation 120

Có thể đăng ký

Thứ 5+7

19h30 - 21h00

Pronunciation 124

Có thể đăng ký

Thứ 3+6

18h00 -19h30

Pronunciation 125

Có thể đăng ký

Thứ 3+6

19h30 - 21h00

Pronunciation 126

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

18h00 -19h30

Pronunciation 127

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

19h30 - 21h00

Pronunciation 128

Có thể đăng ký

Thứ 5+7

18h00 -19h30

Pronunciation 129

Có thể đăng ký

Thứ 5+7

19h30 - 21h00

Pronunciation 130

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 2: 48 Đặng Dung - Hòa Khánh - Đà Nẵng

Buổi sáng:

Lịch học

Thời gian học

Lớp

Tình trạng

Đăng ký ngay

Thứ 2+4+6

8h30 -10h

Day Pronunciation 1

Có thể đăng ký

Buổi Chiều tối:

Lịch học

Thời gian học

Lớp

Tình trạng

Đăng ký ngay

Thứ 3+6

Ca3

Pronunciation 43

Có thể đăng ký

Thứ 3 +6

Ca2

Pronunciation 44

Có thể đăng ký

Thứ 5+7

19h30 - 21h00

Pronunciation 45

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

18h00 -19h30

Pronunciation 46

Có thể đăng ký

Thứ 3+6

19h30 - 21h00

Pronunciation 47

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

18h00 -19h30

Pronunciation 48

Có thể đăng ký

Thứ 5+7

Ca2

Pronunciation 49

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

19h30 - 21h00

Pronunciation 50

Có thể đăng ký

Thứ 3+6

19h30 - 21h00

Pronunciation 51

Có thể đăng ký

Thứ 5+7

19h30 - 21h00

Pronunciation 52

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 3: 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Buổi sáng:

Lịch học

Thời gian học

Lớp

Tình trạng

Đăng ký ngay

Thứ 2+4+6

8h30-10h

Day Pronunciation 02

Có thể đăng ký

Thứ 3+5+7

8h30-10h

Day Pronunciation 03

Có thể đăng ký

Buổi Chiều tối:

Lịch học

Thời gian học

Lớp

Tình trạng

Đăng ký ngay

Thứ 2+4

19h30 - 21h00

Pronunciation 46

Có thể đăng ký

Thứ 3+6

19h30 - 21h00

Pronunciation 47

Có thể đăng ký

Thứ 5+7

18h00 -19h30

Pronunciation 48

Có thể đăng ký

Thứ 5+7

19h30 - 21h00

Pronunciation 49

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

19h30 - 21h00

Pronunciation 50

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

18h00 -19h30

Pronunciation 51

Có thể đăng ký

Thứ 3+6

18h00 -19h30

Pronunciation 52

Có thể đăng ký

Thứ 5+7

19h30 - 21h00

Pronunciation 53

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

19h30 - 21h00

Pronunciation 54

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

18h00 -19h30

Pronunciation 55

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

19h30 - 21h00

Pronunciation 56

Có thể đăng ký

Thứ 3+6

18h00 -19h30

Pronunciation 57

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 4: 33 Lê Đình Lý - Thanh Khê - Đà Nẵng

Buổi Chiều tối:

Lịch học

Thời gian học

Lớp

Tình trạng

Đăng ký ngay

Thứ 2+4

18h00 -19h30

Pronunciation 131

Có thể đăng ký

Thứ 3+6

19h30 - 21h00

Pronunciation 132

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

19h30 - 21h00

Pronunciation 133

Có thể đăng ký

 

 

Khóa Beginer

Cơ sở 1: 55 Thái thị Bôi - Thanh Khê - Đà Nẵng

Tạm thời hết lớp.

 

Cơ sở 2: 48 Đặng Dung - Hòa Khánh - Đà Nẵng

Tạm thời hết lớp.

 

Cơ sở 3: 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tạm thời hết lớp.

 

Cơ sở 4: 33 Lê Đình Lý - Thanh Khê - Đà Nẵng

Tạm thời hết lớp.

 

Khóa Intermediate

Cơ sở 1: 55 Thái thị Bôi - Thanh Khê - Đà Nẵng

Tạm thời hết lớp.

 

Cơ sở 2: 48 Đặng Dung - Hòa Khánh - Đà Nẵng

Tạm thời hết lớp.

 

Cơ sở 3: 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tạm thời hết lớp.

 

Cơ sở 4: 33 Lê Đình Lý - Thanh Khê - Đà Nẵng

Tạm thời hết lớp.

 


Cơ sở 1: 55 Thái thị Bôi - Thanh Khê - Đà Nẵng

Lịch học

Thời gian học

Lớp

Tình trạng

Đăng ký ngay

Thứ 2+4

18h00 -19h30

Advanced01

Có thể đăng ký

Thứ 2+4

19h30 - 21h00

Advanced02

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 2: 48 Đặng Dung - Hòa Khánh - Đà Nẵng

Lịch học

Thời gian học

Lớp

Tình trạng

Đăng ký ngay

Thứ 2+4

18h00 -19h30

Advanced01

Có thể đăng ký

Thứ 3+6

19h30 - 21h00

Advanced02

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 3: 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Lịch học

Thời gian học

Lớp

Tình trạng

Đăng ký ngay

Thứ 5+7

18h00 -19h30

Advanced01

Có thể đăng ký

Thứ 5+7

19h30 - 21h00

Advanced02

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 4: 33 Lê Đình Lý - Thanh Khê - Đà Nẵng

Đang cập nhật...

 

Hãy lắng nghe và xem các học viên nói gì về việc học tiếng giao tiếp Anh tại IRIS để có quyết định đúng đắn nhé. Góc cảm nhận học viên tại IRIS.

Hãy tham gia buổi học thử trước khi chính thức trở thành học viên tại IRIS bạn nhé

Tìm hiểu khóa học

 Khóa học tiếng anh giao tiếp tại Anh ngữ IRIS

 Khóa Pronunciation - Ngữ Âm

 Khóa Basic - Giao tiếp cơ bản

 Khóa Advanced - Giao tiếp phản xạ nâng cao

 
Bình luận facebook