Về IRIS
Cảm nhận học viên
Chi Tiết Khóa Học

Lịch khai giảng

ĐĂNG KÝ HỌC

 

Khóa Pronunciation

 

Cơ sở 1: 55 Thái Thị Bôi - Thanh Khê - Đà Nẵng

Lớp

Lịch học

Thời gian học

Tình trạng

Đăng ký ngay

Pronunciation 112

Thứ 4 + Thứ 7

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Pronunciation 113

Thứ 2 + Thứ 5

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Pronunciation 114

Thứ 4 + Thứ 7

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Pronunciation 115

Thứ 2 + Thứ 5

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 2: 48 Đặng Dung - Hòa Khánh - Đà Nẵng

Lớp

Lịch học

Thời gian học

Tình trạng

Đăng ký ngay

Pronunciation 36

Thứ 2 + Thứ 5

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Pronunciation 37

Thứ 4 + Thứ 7

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 3: 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Lớp

Lịch học

Thời gian học

Tình trạng

Đăng ký ngay

Pronunciation 35

thứ 4 + thứ 7

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Pronunciation 39

thứ 3 + thứ 6

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Pronunciation 40

thứ 4 + thứ 7

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Pronunciation 41

thứ 3 + thứ 6

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Pronunciation 42

thứ 3 + thứ 6

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 4: 33 Lê Đình Lý - Thanh Khê - Đà Nẵng

Lớp

Lịch học

Thời gian học

Tình trạng

Đăng ký ngay

Pronunciation 01

Thứ 4 + Thứ 7

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Pronunciation 03

Thứ 3 + Thứ 6

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Pronunciation 04

Thứ 4 + Thứ 7

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Pronunciation 05

Thứ 3 + Thứ 6

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

 

 

Khóa Beginer

Cơ sở 1: 55 Thái thị Bôi - Thanh Khê - Đà Nẵng

Lớp

Lịch học

Thời gian học

Tình trạng

Đăng ký ngay

Beginner 104

Thứ 3 + Thứ 6

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Beginner 105

Thứ 2 + Thứ 5

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Beginner 107

Thứ 2 + Thứ 5

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Beginner 108

Thứ 4 + Thứ 7

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Beginner 106

Thứ 3 + Thứ 6

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 2: 48 Đặng Dung - Hòa Khánh - Đà Nẵng

Lớp

Lịch học

Thời gian học

Tình trạng

Đăng ký ngay

Beginner 30

Thứ 4 + Thứ 7

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Beginner 32

Thứ 2 + Thứ 5

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Beginner 33

Thứ 2 + Thứ 5

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Beginner 34

Thứ 2 + Thứ 5

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 3: 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Lớp

Lịch học

Thời gian học

Tình trạng

Đăng ký ngay

Beginner  33

thứ 4 + thứ 7

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Beginner  34

thứ 4 + thứ 7

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Beginner  36

thứ 2 + thứ 5

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Beginner  37

thứ 2 + thứ 5

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Beginner  38

thứ 2 + thứ 5

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 4: 33 Lê Đình Lý - Thanh Khê - Đà Nẵng

Đang cập nhật...

Khóa Intermediate

 

Cơ sở 1: 55 Thái thị Bôi - Thanh Khê - Đà Nẵng

Lớp

Lịch học

Thời gian học

Tình trạng

Đăng ký ngay

Intermediate 91

Thứ 4 + Thứ 7

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Intermediate 93

Thứ 3 + Thứ 6

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Intermediate 94

Thứ 3 + Thứ 6

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Intermediate 96

Thứ 3 + Thứ 6

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Intermediate 97

Thứ 4 + Thứ 7

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Intermediate 98

Thứ 2 + Thứ 5

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Intermediate 100

Thứ 3 + Thứ 6

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 2: 48 Đặng Dung - Hòa Khánh - Đà Nẵng

Lớp

Lịch học

Thời gian học

Tình trạng

Đăng ký ngay

Intermediate 24

Thứ 4 + Thứ 7

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Intermediate 26

Thứ 3 + Thứ 6

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

Intermediate 27

Thứ 4 + Thứ 7

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Intermediate 28

Thứ 3 + Thứ 6

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 3: 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Lớp

Lịch học

Thời gian học

Tình trạng

Đăng ký ngay

Intermediate  19

thứ 4 + thứ 7

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Intermediate  14

thứ 2 + thứ 5

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Intermediate  21

thứ 2 + thứ 5

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 4: 33 Lê Đình Lý - Thanh Khê - Đà Nẵng

Đang cập nhật...

 

Khóa Advanced

 

Cơ sở 1: 55 Thái thị Bôi - Thanh Khê - Đà Nẵng

Lớp

Lịch học

Thời gian học

Tình trạng

Đăng ký ngay

Advance 01

Thứ 3 + Thứ 6

18h00 - 19h30

Có thể đăng ký

Advance 02

Thứ 3 + Thứ 6

19h30 - 21h00

Có thể đăng ký

 

Cơ sở 2: 48 Đặng Dung - Hòa Khánh - Đà Nẵng

Đang cập nhật....

 

Cơ sở 3: 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đang cập nhật....

 

Cơ sở 4: 33 Lê Đình Lý - Thanh Khê - Đà Nẵng

Đang cập nhật....

Học buổi sáng

Cơ sở 1: 55 Thái thị Bôi - Thanh Khê - Đà Nẵng

Lớp

Lịch học

Thời gian học

Tình trạng

Đăng ký ngay

Buổi sáng 03

thứ 2 - 4 - 6

8h30 - 10h00

Có thể đăng ký

Buổi sáng 01

thứ 3 - 5 - 7

8h30 - 10h00

Có thể đăng ký

 

Hãy lắng nghe và xem các học viên nói gì về việc học tiếng giao tiếp Anh tại IRIS để có quyết định đúng đắn nhé. Góc cảm nhận học viên tại IRIS.

Hãy tham gia buổi học thử trước khi chính thức trở thành học viên tại IRIS bạn nhé

Tìm hiểu khóa học

 Khóa học tiếng anh giao tiếp tại Anh ngữ IRIS

 Khóa Pronunciation - Ngữ Âm

 Khóa Basic - Giao tiếp cơ bản

 Khóa Advanced - Giao tiếp phản xạ nâng cao

 
Bình luận facebook