Lịch Học

*Không cần chọn Quận hoặc Thời gian học để xem lịch khai giảng của tất cả cơ sở.
Cơ Sở 1: 55 Thái Thị Bôi, Thanh Khê (Tel : 0236 656 6688)
Lịch Học Thời Gian Học Lớp Học Ưu Đãi
Thứ 5+7 19h30-21h00 Pronunciation 171 Đăng Ký
Thứ 3+6 18h00-19h30 Pronunciation 172 Đăng Ký
Thứ 2+4 19h30-21h00 Pronunciation 173 Đăng Ký

*Lưu ý: là chương trình Ưu đãi Đặc biệt có giới hạn tại Cơ sở 1, liên hệ hotline (0236) 656 6688 để biết thêm thông tin

Cơ Sở 2: 48 Đặng Dung, Liên Chiểu (Tel : 0981 028 448)
Lịch Học Thời Gian Học Lớp Học Ưu Đãi
Thứ 2+4 18h00-19h30 Pronunciation 93 Đăng Ký

*Lưu ý: là chương trình Ưu đãi Đặc biệt có giới hạn tại Cơ sở 2, liên hệ hotline 0981 028 448 để biết thêm thông tin

Cơ Sở 3: 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà (Tel : 0961 128 088)
Lịch Học Thời Gian Học Lớp Học Ưu Đãi
Thứ 3+6 18h00-19h30 Pronunciation 97 Đăng Ký

*Lưu ý: là chương trình Ưu đãi Đặc biệt có giới hạn tại Cơ sở 3, liên hệ hotline 0961 128 088 để biết thêm thông tin

Cơ Sở 4: 31 Lê Đình Lý, Thanh Khê (Tel : 0945 822 008)
Lịch Học Thời Gian Học Lớp Học Ưu Đãi
Thứ 2+4 18h00-19h30 Pronunciation 55 Đăng Ký

*Lưu ý: là chương trình Ưu đãi Đặc biệt có giới hạn tại Cơ sở 4, liên hệ hotline 0981 326 066 để biết thêm thông tin

Tư vấn lộ trình học Đăng ký học thử Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh Nhận tài liệu tiếng Anh Khác
Close