Lịch Học

*Không cần chọn Quận hoặc Thời gian học để xem lịch khai giảng của tất cả cơ sở.
Cơ Sở 1: 55 Thái Thị Bôi, Thanh Khê (Tel : 0236 656 6688)
Lịch Học Thời Gian Học Lớp Học Ưu Đãi
Thứ 2+4 19h30-21h00 Pronunciation 146 Đăng Ký
Thứ 2+4 19h30-21h00 Pronunciation 147 Đăng Ký
Thứ 2+4 18h00-19h30 Pronunciation 149 Đăng Ký
Thứ 5+7 18h00-19h30 Pronunciation 150 Đăng Ký
Thứ 2+4+6 8h30 – 10h00 Day Pronunciation 21 Đăng Ký
Thứ 3+5+7 8h30 – 10h00 Day Pronunciation 22 Đăng Ký
Thứ 2+4+6 16h00-17h30 Afternoon Pronunciation 02 Đăng Ký

*Lưu ý: là chương trình Ưu đãi Đặc biệt có giới hạn tại Cơ sở 1, liên hệ hotline (0236) 656 6688 để biết thêm thông tin

Cơ Sở 2: 48 Đặng Dung, Liên Chiểu (Tel : 0981 028 448)
Lịch Học Thời Gian Học Lớp Học Ưu Đãi
Thứ 3+6 19h30-21h00 Pronunciation 68 Đăng Ký
Thứ 3+6 18h00-19h30 Pronunciation 69 Đăng Ký
Thứ 2+4 19h30-21h00 Pronunciation 70 Đăng Ký
Thứ 5+7 19h30-21h00 Pronunciation 71 Đăng Ký
Thứ 2+4+6 15h30-17h00 2SPronunciation 01 Đăng Ký

*Lưu ý: là chương trình Ưu đãi Đặc biệt có giới hạn tại Cơ sở 2, liên hệ hotline 0981 028 448 để biết thêm thông tin

Cơ Sở 3: 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà (Tel : 0961 128 088)
Lịch Học Thời Gian Học Lớp Học Ưu Đãi
Thứ 5+7 18h00-19h30 Pronunciation 73 Đăng Ký
Thứ 3+6 19h30-21h00 Pronunciation 74 Đăng Ký
Thứ 5+7 19h30-21h00 Pronunciation 75 Đăng Ký

*Lưu ý: là chương trình Ưu đãi Đặc biệt có giới hạn tại Cơ sở 3, liên hệ hotline 0961 128 088 để biết thêm thông tin

Cơ Sở 4: 31 Lê Đình Lý, Thanh Khê (Tel : 0945 822 008)
Lịch Học Thời Gian Học Lớp Học Ưu Đãi
Thứ 3+6 18h00-19h30 Pronunciation 33 Đăng Ký
Thứ 2+4 19h30-21h00 Pronunciation 34 Đăng Ký
Thứ 5+7 19h30-21h00 Pronunciation 35 Đăng Ký
Thứ 2+4+6 8h30 – 10h00 Day Pronunciation 04 Đăng Ký
Thứ 3+5+7 15h30-17h00 4SPronunciation 01 Đăng Ký

*Lưu ý: là chương trình Ưu đãi Đặc biệt có giới hạn tại Cơ sở 4, liên hệ hotline 0981 326 066 để biết thêm thông tin

Tư vấn lộ trình họcĐăng ký học thửĐăng ký kiểm tra trình độ tiếng AnhNhận tài liệu tiếng AnhKhác

Close