Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 12

Cơ Sở 1 : 55 Thái Thị Bôi, Thanh Khê, ĐN (Tel : 0981 326 066)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 138 Thứ 3+6 19h30 - 21h Đăng ký
Pronunciation 139 Thứ 5+7 19h30 - 21h Đăng ký
Pronunciation 141 Thứ 5+7 19h30 - 21h Đăng ký
DayPronunciation 12 Thứ 3+5+7 8h30-10h00 Đăng ký
DayPronunciation 11 Thứ 2+4+6 8h30 - 10h00 Đăng ký
Advanced 02 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 140 Thứ 3+6 18h00 - 19h30 Đăng ký

Cơ Sở 2 : 48 Đặng Dung, Liên Chiểu, ĐN (Tel : 0981 028 448)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 60 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Beginner 56 Thứ 5+7 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 59 Thứ 3+6 18h00 - 19h30 Đăng ký
Beginner 57 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Intermediate 45 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Intermediate 46 Thứ 5+7 18h00-19h30 Đăng ký
Intermediate 47 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký

Cơ Sở 3 : 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà, ĐN (Tel : 0961 128 088)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 60 Thứ 3+6 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 62 Thứ 3+6 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 63 Thứ 2+4 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 64 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 65 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 66 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 67 Thứ 5+7 19h30 - 21h00 Đăng ký
Beginner 58 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Advanced 01 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Advanced 02 Thứ 5+7 19h30 - 21h00 Đăng ký
DayPronunciation 02 Thứ 2+4+6 8h30 - 10h00 Đăng ký
DayPronunciation 03 Thứ 3+5+7 8h30 - 10h00 Đăng ký
Beginner 59 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Intermediate 51 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Intermediate 50+55 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Intermediate 52+57 Thứ 3+6 18h00 - 19h30 Đăng ký

Cơ Sở 4 : 31 Lê Đình Lý, Thanh Khê, ĐN (Tel : 0945 822 008)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 19 Thứ 5+7 19h30-21h00 Đăng ký
Pronunciation 21 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 20 Thứ 5+7 19h30 - 21h00 Đăng ký
Advanced 02 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Học thử miễn phí
quangcao

Học thử
miễn phí!

Đăng ký ngay
Có thể bạn quan tâm