Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 11

Cơ Sở 1 : 55 Thái Thị Bôi, Thanh Khê, ĐN (Tel : 0981 326 066)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 132 Thứ 2+4 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 130 Thứ 2+4 19h30-21h00 Đăng ký
Pronunciation 135 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 137 Thứ 3+6 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 134 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 138 Thứ 3+6 19h30-21h00 Đăng ký
Pronunciation 122 Thứ 5+7 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 129 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 124 Thứ 5+7 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 136 Thứ 5+7 18h00-19h30 Đăng ký
Day Pronunciation 12 Thứ 2+4+6 8h30-10h00 Đăng ký
Day Pronunciation 09 Thứ 3+5+7 8h30-10h00 Đăng ký
Day Pronunciation 11 Thứ 3+5+7 8h30-10h00 Đăng ký
Advanced 01 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Advanced 02 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký

Cơ Sở 2 : 48 Đặng Dung, Liên Chiểu, ĐN (Tel : 0981 028 448)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 55 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 57 Thứ 2+4 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 59 Thứ 3+6 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 54 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 51 Thứ 5+7 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 56 Thứ 5+7 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 53 Thứ 5+7 19h30-21h00 Đăng ký
Pronunciation 58 Thứ 5+7 19h30-21h00 Đăng ký
Beginner 48 Thứ 2+4 19h30-21h00 Đăng ký
Beginner 50 Thứ 2+4 19h30-21h00 Đăng ký
Beginner 47 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Beginner 49 Thứ 5+7 18h00-19h30 Đăng ký
Intermediate 34 +35 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Intermediate 40 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Intermediate 30 Thứ 2+5 19h30-21h00 Đăng ký

Cơ Sở 3 : 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà, ĐN (Tel : 0961 128 088)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Advanced 01 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Advanced 02 Thứ 5+7 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 58 Thứ 2+4 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 69 Thứ 2+4 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 66 Thứ 2+4 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 59 Thứ 3+6 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 62 Thứ 3+6 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 64 Thứ 3+6 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 67 Thứ 3+6 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 60 Thứ 3+6 19h30-21h00 Đăng ký
Pronunciation 62 Thứ 3+6 19h30-21h00 Đăng ký
Pronunciation 68 Thứ 3+6 19h30-21h00 Đăng ký
Pronunciation 63 Thứ 5+7 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 53 Thứ 5+7 19h30-21h00 Đăng ký
Day Pronunciation 02 Thứ 2+4+6 8h30-10h00 Đăng ký
Day Pronunciation 03 Thứ 3+5+7 8h30-10h00 Đăng ký

Cơ Sở 4 : 31 Lê Đình Lý, Thanh Khê, ĐN (Tel : 0945 822 008)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 16 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 17 Thứ 2+4 19h30-21h00 Đăng ký
Pronunciation 18 Thứ 3+6 18h00-19h30 Đăng ký
Pronunciation 16 Thứ 5+7 18h00-19h30 Đăng ký
Intermediate 01 Thứ 2+4 19h30-21h00 Đăng ký
Học thử miễn phí
quangcao

Học thử
miễn phí!

Đăng ký ngay
Có thể bạn quan tâm
Test online
quangcao

test online

Đăng ký ngay