Lịch khai giảng
Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 7&8

Cơ Sở 1 : 55 Thái Thị Bôi, Thanh Khê, ĐN (Tel : 0981 326 066)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 123 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 127 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 125 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 132 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 120 Thứ 3+6 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 129 Thứ 3+6 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 130 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 131 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 126 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 133 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 124 Thứ 5+7 19h30 - 21h00 Đăng ký
Advanced 01 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Advanced 02 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Day Pronunciation 09 Thứ 2+4+6 8h30-10h00 Đăng ký
Day Pronunciation 10 Thứ 3+5+7 8h30-10h00 Đăng ký
Day Pronunciation 11 Thứ 3+5+7 8h30-10h00 Đăng ký

Cơ Sở 2 : 48 Đặng Dung, Liên Chiểu, ĐN (Tel : 0981 028 448)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 45 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 48 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 47 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 46 Thứ 5+7 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 49 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 50 Thứ 5+7 19h30 - 21h00 Đăng ký
Beginner 44 Thứ 3+6 18h00 - 19h30 Đăng ký
Beginner 43 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Beginner 42 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Intermediate 36 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Intermediate 37 Thứ 4+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Advanced 01 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Advanced 02 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Day Pronunciation 01 Thứ 2+4+6 8h30 -10h00 Đăng ký

Cơ Sở 3 : 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà, ĐN (Tel : 0961 128 088)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 49 Thứ 5+7 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 51 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 50 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 52 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 53 Thứ 5+7 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 54 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 55 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 56 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 57 Thứ 3+6 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 58 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 59 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 60 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 61 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Advanced 01 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Advanced 02 Thứ 5+7 19h30 - 21h00 Đăng ký
Day Pronunciation 02 Thứ 2+4+6 8h30-10h00 Đăng ký
Day Pronunciation 03 Thứ 3+5+7 8h30-10h00 Đăng ký

Cơ Sở 4 : 31 Lê Đình Lý, Thanh Khê, ĐN (Tel : 0945 822 008)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 13 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 11 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 14 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Học thử miễn phí
quangcao

Học thử
miễn phí!

Đăng ký ngay
Có thể bạn quan tâm
Test online
quangcao

test online

Đăng ký ngay