Lịch khai giảng

Lịch Khai Giảng Tháng 7

Cơ Sở 1 : 55 Thái Thị Bôi, Thanh Khê, ĐN (Tel : 0981 326 066)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 141 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 144 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 135 Thứ 5+7 19h30 - 21h00 Đăng ký
Day Pronunciation 18 Thứ 2+4+6 8h30-10h00 Đăng ký
Day Pronunciation 19 Thứ 3+5+7 8h30-10h00 Đăng ký
Advanced 03 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Advanced 01 Thứ 3+6 16h-17h30 Đăng ký

Cơ Sở 2 : 48 Đặng Dung, Liên Chiểu, ĐN (Tel : 0981 028 448)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 67 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 65 Thứ 3+6 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 64 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 66 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký

Cơ Sở 3 : 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà, ĐN (Tel : 0961 128 088)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 67 Thứ 2+4 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 68 Thứ 5+7 19h30 - 21h00 Đăng ký

Cơ Sở 4 : 31 Lê Đình Lý, Thanh Khê, ĐN (Tel : 0945 822 008)

Lớp học Lịch học Thời gian học Đăng ký
Pronunciation 30 Thứ 2+4 19h30 - 21h00 Đăng ký
Pronunciation 29 Thứ 3+6 18h00 - 19h30 Đăng ký
Pronunciation 28 Thứ 5+7 18h00 - 19h30 Đăng ký
Day Pronunciation 02 Thứ 2+4+6 8h30-10h00 Đăng ký
Học thử miễn phí
quangcao

Học thử
miễn phí!

Đăng ký ngay
Có thể bạn quan tâm