Liên Hệ
Vui lòng gửi yêu cầu/câu hỏi theo mẫu dưới:
Thông tin liên lạc:
Cơ sở:
Cơ sở 1: 55 Thái Thị Bôi, Đà Nẵng    - 0981 326 066
Cơ sở 2: 10 Bùi Thị Xuân, Đà Nẵng  - 0981 028 448
Cơ sở 3: 48 Đặng Dung, Đà Nẵng     - 0961 128 088
Cơ sở 4: 33 Lê Đình Lý, Đà Nẵng      - 0945 822 008
Hotline:
0236 656 6688
Email:
Contact@iris.edu.vn
Website:
https://iris.edu.vn
Facebook:
IRISEnglishCenter