Liên Hệ
Vui lòng gửi yêu cầu/câu hỏi theo mẫu dưới:
Thông tin liên lạc:
Cơ sở:
55 Thái Thị Bôi, Đà Nẵng - 0981 326 066
10 Bùi Thị Xuân, Đà Nẵng - 0981 028 448
48 Đặng Dung, Đà Nẵng -  0961 128 088
33 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - 0945 822 008
Hotline:
023 665 66688
Email:
Contact@iris.edu.vn
Website:
iris.edu.vn
Facebook:
IRISEnglishCenter